English

Chùm Tour Du Xuân

Tìm kiếm
2 ngày
CHÙA BÁI ĐÍNH - TAM CHÚC - CHÙA HƯƠNG (2N1Đ)

CHÙA BÁI ĐÍNH - TAM CHÚC - CHÙA HƯƠNG (2N1Đ)

Mã tour: VTTC21.07MB.V
Điểm đến: HÀ NỘI - CHÙA BÁI ĐÍNH - TAM CHÚC - CHÙA HƯƠNG – HÀ NỘI
Ngày khởi hành:
Giá: 1,790,000 vnđ
1 ngày
CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN (1 ngày)

CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN (1 ngày)

Mã tour: VTTC21.06MB.V
Điểm đến: HÀ NỘI - CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HÀ NỘI
Ngày khởi hành:
Giá: 750,000 vnđ
1 ngày
ĐỀN TRẦN - PHỦ DẦY- CHÙA BÁI ĐÍNH (1 ngày)

ĐỀN TRẦN - PHỦ DẦY- CHÙA BÁI ĐÍNH (1 ngày)

Mã tour: VTTC21.05MB.V
Điểm đến: HÀ NỘI - ĐỀN TRẦN - PHỦ DẦY- CHÙA BÁI ĐÍNH - HÀ NỘI
Ngày khởi hành:
Giá: 510,000 vnđ
1 ngày
CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG– CHÙA BA VÀNG (1 ngày)

CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG– CHÙA BA VÀNG (1 ngày)

Mã tour: VTTC21.04MB.V
Điểm đến: HÀ NỘI – CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG– CHÙA BA VÀNG – HÀ NỘI
Ngày khởi hành:
Giá: 650,000 vnđ
2 ngày
CHÙA BA VÀNG - YÊN TỬ - CỬA ÔNG (2N1Đ)

CHÙA BA VÀNG - YÊN TỬ - CỬA ÔNG (2N1Đ)

Mã tour: VTTC21.03MB.V
Điểm đến: HÀ NỘI - CHÙA BA VÀNG - YÊN TỬ - CỬA ÔNG - HÀ NỘI
Ngày khởi hành:
Giá: 1,790,000 vnđ
1 ngày
ĐỀN HÙNG – THIỀN VIỆN TÂY THIÊN (1 ngày)

ĐỀN HÙNG – THIỀN VIỆN TÂY THIÊN (1 ngày)

Mã tour: VTTC21.02MB.V
Điểm đến: HÀ NỘI - ĐỀN HÙNG – THIỀN VIỆN TÂY THIÊN – HÀ NỘI
Ngày khởi hành:
Giá: 599,000 vnđ
2 ngày
ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY – ĐỀN HÙNG  – ĐỀN QUỐC MẪU TÂY THIÊN (2N1Đ)

ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY – ĐỀN HÙNG – ĐỀN QUỐC MẪU TÂY THIÊN (2N1Đ)

Mã tour: VTTC21.01MB.V
Điểm đến: HÀ NỘI - ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY – ĐỀN HÙNG – ĐỀN QUỐC MẪU TÂY THIÊN – HÀ NỘI
Ngày khởi hành:
Giá: 1,630,000 vnđ
Gửi yêu cầu x
TƯ VẤN CHO BẠN CHUYẾN ĐI ĐÁNG NHỚ Luôn sẵn có giá tốt nhất theo bất cứ nhu cầu bạn cần
Họ tên *
Điện thoại *
Email
Yêu cầu *